Những poster “STOP ONE STOP THEM ALL”

1

Gre News – Mới đây WWF đã thực hiện một chiến dịch mới với tên gọi “STOP ONE STOP THEM ALL” kèm theo đó là nhiều poster tác động tới nhận thức của rất nhiều người.

Con người thường không cảm thấy có tội nếu không trức tiếp tham gia săn bắn, tuy nhiên một thực tế rằng nếu bạn không tiêu thụ những mặt hàng từ các động vật thì sẽ không có nạn săn bắn xảy ra.

WWF Shows Us the Real Face of Poaching, the Outcome Will Shock You

Khi bạn mua một chiếc ngà voi, người bán nó là một kẻ săn trộm, khi bạn mua thuốc từ một chiếc sừng tê giác … bạn tham gia săn trộm.

WWF Shows Us the Real Face of Poaching, the Outcome Will Shock You

WWF Shows Us the Real Face of Poaching, the Outcome Will Shock You

Nguồn: World Wildlife Fund 

Share.

About Author

1 Comment

Leave A Reply